065-886-69-22 • 065-441-30-30 • 060-688-66-92 [email protected]

Vlaga u zidu sanacija uz pomoć mašina za izvlačenje vlage

Vlaga u zidu sanacija: Isušivanje vlage iz zidova je jedini postupak kojim se ostvaruje potpuna i trajna sanacija vlage u zidovima. Jedino je isušivanje vlage iz zidova pravi odgovor na pitanja kako ukloniti vlagu sa zidova, kako izvršiti saniranje vlage u zidu ili kako se rešiti vlage u stanu, kući, garaži …

Sanacija vlažnog zida je skup postupaka koji nam garantuju da će uklanjanje ili izvlačenje vlage iz zidova uspeti. Za sam objekat najveća posledica vlage u zidovima je slabljenje građevinskog materijala od kojeg su zidovi napravljeni.

Sanacija vlažnog zida ili isušivanje vlage u stanu ili kući moguće je samo nakon obavljenog temeljnog čišćenja i dezinfekcije. Kada imamo potpuno čistu prostoriju, tek tada možemo krenuti u isušivanje vlage profesionalnom opremom za isušivanje (mašina za izvlačenje vlage) ili sprovesti sušenje prirodnim provetravanjem. Mašinsko isušivanje vlage može da potraje, zavisno od količine i dubine vlage u tretiranom prostoru.

Vlaga u zidu sanacija: Pre nego što se primeni aparat za vlagu, može se primeniti prirodni postupak za isušivanje vlage uz istovremeno saniranje uzroka vlage u zidu. Međutim, za potpuno isušivanje vlage iz zidova putem prirodnog isušivanja potrebno je više meseci pa i cela godina. Rezultati prirodnog isušivanja mnogo zavise od vremenskih prilika.

Veštačko isušivanje zidova uz pomoć mašina za izvlačenje vlage ima za cilj da se znatno ubrza izvlačenje vlage iz zida. U prostorijama sa temperaturom od 20º C i sa relativnom vlažnočću vazduha od 70%, može se oduzeti do 12 g/ m³ vlage iz isušivanog prostora.

Sanacija vlage u zidovima

Opredeljenje za veštačko isušivanja zidova uz pomoć mašina za izvlačenje vlage ima za cilj da se znatno ubrza izvlačenje vlage iz zida. U prostorijama sa temperaturom od 20º C i sa relativnom vlažnočću vazduha od 70%, može se oduzeti do 12 g/ m³ vlage iz isušivanog prostora.

Izolacija zidova od vlage podrazumeva radnje kojima se sprečava ulaz vlage u zid i njeno zadržavanje u zidovima. Pri tome je važno znati da se saniranje vlage u zidu mora obaviti pre gletovanja i krečenja. Naime, glet masa i farba za zidove zapušavaju pore u građevinskom materijalu što znatno otežava sušenje.

Kada se namerava izvršiti izolacija zidova od vlage, veća i dublja oštećenja maltera na zidu najbolje je sanirati tako da se malter ukloni sve do čvrstog dela zida. Nakon uklanjanja kompletnog malter do zida, treba pričekati isušivanje vlage i zid tretirati posebnim materijalima za sanaciju oštećenih zidova i njihovu izolaciju od vlage.

Mnogobrojni vlasnici vikendica pokušavaju da ih prodaju ali teško mogu da dobiju novac koji su u njih uložili. Nije teško pretpostaviti da je prisustvo vlage u zidovima jedan od faktora koji odbijaju potencijalne kupce.

Vlaga u zidu izolacija zidova

Vlaga u zidu sanacija – izolacija zida od vlage

Izolacija zidova od vlage zahteva da se zidovi koji su bili oštećeni solima, nakon sušenja, moraju trajno zaštititi odgovarajućim izolacionim materijalom. Iz navedenih razloga, sanacija vlage u zidovima zahteva i mašinsko isušuvanje vlage koje radi na principu promene smera kretanja molekula vode u tretiranim zidovima.
Mašinsko isušuvanje vlage Novi Sad primenjuje neagresivno električno isušivanja zidova u čijoj osnovi je bežična elektroosmoza. Ova tehnologija nema zahvata na zidovima, nema buke ni prljavštine koja inače prati ovakve radove.

 

Vlaga u zidu sanacija i zaštita zidova

vlaga u zidu sanacija napuklog zida

Vlaga u zidu sanacija

Vlaga u zidu sanacija: Sanacija vlage u zidovima je značajna mera za zaštitu zdravlja ljudi kao i očuvanje oštećenog objekta. Ako se na vreme ne izvrši saniranje vlage u zidu, kapilarna vlaga u zidovima vremenom stvara nepovratnu štetu na ugroženim objektima. Zimski mraz i letnja isparavanja polako i sigurno razaraju zidove.

Uslovi života u takvim kućama predstavljaju veliki zdravstveni rizik. Vlaga u zidu slabi imunitet i izaziva respiratorne tegobe, a nakon nekog vremena dolazi i do razvoja ozbiljnijih bolesti kao što su alergijske reakcije, astma i druga obolenja.

Vlaga u zidu sanacija: Sanacija vlažnog zida je kompleksan posao. Pre svake sanacije, vlažan zid se mora dobro pregledati i utvrditi visina do koje se vlaga u zidu popela. Takođe se moraju utvrditi i uzroci vlažnosti. To mogu biti dotrajali oluci, neispravna vodovodna ili kanalizaciona instalacija, nepostojanje ili oštećenje hidroizolacije zidova, preterana kondenzacija vlage itd.

Sanacija vlage u zidovima vrši se nakon utvrđivanja pravog stanja. Kreće se sa temeljitim skidanjem oštečenog i zdravog maltera do 60 cm iznad gornje ivice vlažne fleke. Kada se dođe do golog zida, isti treba dobro očistiti žičanom četkom i tek nakon toga može se nastaviti sa ostalim postupcima koje podrazumeva izolacija zidova od vlage.

Vlaga u zidu sanacija trošnog zida

Vlaga u zidu sanacija