065-886-69-22 • 065-441-30-30 • 060-688-66-92 [email protected]

Isušivač vlage – mašina za izvlačenje vlage

Isušivač vlage radi po principu elektroosmoze. Još u 19. veku otkriveno je da se voda u električnom polju kreće od plus ka minus polu bez obzira da li se radi o prirodnom ili veštačkom okruženju.

Ovo otkriće omogućilo je razvitak raznovrsnih tehnologija koje danas imaju značajnu primenu u medicini i mnogim granama industrije. Elektroosmoza je našla svoju primenu i u tehnologiji za mašinsko isušivanje vlage vidu mašina za izvlačenje vlage i vode iz zidova i drugih prostora iz kojih ih treba ukloniti. Aparat za vlagu ili aparat protiv vlage, koristi površinsku napetosti molekula vode.

Mašina za isušivanje vlage šalje u zidove slabe elektromagnetne talase koji smanjuju površinsku napetost čestica vlage dovodeći do njihovog spajanja. Spojene molekule vode dobijaju na težini pa, pod dejstvo sile teže, poniru na dole i nestaju u zemlji.

Vlaga u zidu kretanjem prema gore vrši blago trenje koje stvara negativno električno polje i pojačava kapilarni efekat. Površinski pritisak čestica vode pojačava kapilarno dizanje vlage u zidovima zbog razlike u elekto polovima između zidova koji su plus pola i vlažnog tla koje je minus pola.

Kako radi isušivač vlage – mašina za izvlačenje vlage

Isušivač vlage izaziva promenu u polaritetu električnih polja što uzrokuje da se vlaga u zidu poćinje kretati na dole prema tlu koje ima negativan polaritet. Ovaj proces obrnutog kretanja molekula vode u zidu omogućava da se uz pomoću mašina za izvlačenje vlage postigne potpuno isušivanje zidova. Ova promena električnog polja u zidu nastaje zbog slabog elektromagnetnog polja koje proizvodi isušivač vlage, aparat za vlagu, odnosno aparat protiv vlage.

Za sve vreme delovanja mašine (mašina) za isušivanje vlage, postojeće čestice vode iz pozitivno naelektrisanog polja u zidu kreću prema negativno naelektrisanom tlu gde se talože ili nestaju u zemlji.

Prirodno isušivanje vlage

Znamo da prirodno isušivanje vlage u nekom prostoru vrši vazduh koji nije suv, već sadrži i do 70% vlage. I pored toga prirodan vazduh ima sposobnost da suši, jer mu preostaje još 30% do potpunog zasićenja.

Ako koristimo isušivač vlage, isušivanje vlage možemo pojačati dodatnim zagrevanjem prostora. Pri tome moramo optimalno rasporediti upotrebu mašina za isušivanje vlage i upotrebu grejnih tela, imajući u vidu potrošnju električne energije.  Ako je potrošnja električne energije znatno veća kod dodatnog zagrevanja prostora nego kod upotrebe mašina za izvlačenje vlage, onda o tome moramo povesti računa. U stvari, veštačko isušivanje vlage mora biti približno prirodnom isušivanju pa je preporučljivo izbegavati suviše jako zagrevanje prostora.

Zašto da koristimo isušivač vlage ili aparat za vlagu ?

Ovo pitanje je odgovor na dilemu kako ukloniti vlagu sa zidova. Prirodno isušivanje vlage iz zidova i ostalih delova prostorije je izuzetno spor proces. Jedino prihvatljivo rešenje je veštačko isušivanje vlage uz pomoć mašina za izvlačenje vlage u kombinaciji sa ostalim merama kao što je uključivanje grejnih tela ili odvođenje vlage na način i u meri kako je i koliko je moguće. Aparat za vlagu ili aparat protiv vlage, treba da se koristi tako da isušivanje vlage iz zidova i drugih delova prostorija, bude što prirodnije.

Važnost i značaj upotrebe mašine za isušivanje vlage

Isušivač vlage, odnosno mašine za isušivanje vlage, znatno ubrzavaju proces izgradnje novih objekata. Mašina za izvlačenje vlage efikasno suši tek omalterisane zidove i cementne košuljice što je izuzetno važno u sprečavanju uslova da se razvije buđ u novim objektima, jer je ostala vlaga u zidovima. Ovi aparati nas brzo i efikasno oslobađaju od fizičkih napora u pokušaju da naš životni prostor oslobodimo od nepoželjne vlage. Zaostala vlaga u zidu je uzrok podizanja parketa i deformisanja stolarije u novo izgrađenim stanovima i kućama.

Isušivač vlage trajno oslobađa Vaš dom i Vaše objekte od razarajućeg dejstva kojeg ima vlaga u zidu, bez obzira od kakvog materijala je zid napravljen. O posledicama uticaja vlage na naše zdravlje moramo razmišljati kao o najvećoj šteti koju možemo doživeti i zato je ne smemo dozvoliti ni kao mogućnost. Zato je mašinsko isušivanje vlage najbolje rešenje ovog problema!

Isušivač vlage

 

isušivač vlage trotec ttk 100

Isušivač vlage – mašina za izvlačenje vlage

aparat za isušivanje vlage trotec-ttk-120

apara trotec ttk 130

aparat trotec ttk 600

isušivač vlage trotrc ttk 175