065-886-69-22 • 065-441-30-30 • 060-688-66-92 [email protected]

Sredstvo protiv budji je neophodno za njeno uklanjanje. Nastanak buđi na zidovima česta je pojava i prirodno je da tada postavlja pitanje kako ukloniti buđ sa zidova? Budj se ne pojavljuje na suvim zidovima pa se lako može zaključiti da je njena pojava vezana za vlagu. Ali, zna se da sama vlaga nije dovoljna da se buđ pojavi i razvija.

vlaga na ziduNaime, postoji zakon fizike (Molijerov dijagram) koji kaže da je potreban određeni stepen relativne vlage i određena temperatura površine zida da bi došlo do pretvaranja vodene pare iz vazduha u vodu na površini zida. Drugim rečima, osnovni uslov za nastanak budji na zidu je niska temperatura zida u odnosu na stepen vlažnosti vazduha u datom prostoru.

Sredstvo protiv budji je neophodno za njeno uklanjanje. Nastanak buđi na zidovima česta je pojava i prirodno je da tada postavlja pitanje kako ukloniti buđ sa zidova? Budj se ne pojavljuje na suvim zidovima pa se lako može zaključiti da je njena pojava vezana za vlagu. Ali, zna se da sama vlaga nije dovoljna da se buđ pojavi i razvija.

Naime postoji zakon fizike (Molijerov dijagram) koji kaže da je potreban određeni stepen relativne vlage i određena temperatura površine zida da bi došlo do pretvaranja vodene pare iz vazduha u vodu na površini zida. Drugim rečima, osnovni uslov za nastanak budji na zidu je niska temperatura zida u odnosu na stepen vlažnosti vazduha u datom prostoru.

Zašto se buđ pojavljuje u uglovima prostorije?

Buđ se pojavljuje najviše u uglovima prostorije. Uzrok ovoj pojavi je oblik prostorije koji uzrokuje da su ćoškovi zidova hladniji od njihove sredine. Naime, površina ugla u prostoriji se greje i manja je od površine spoljnje strane tog ugla koja se ne greje – zato su ćoškovi hladniji i zato je zid na severnoj strani prvi na kome se javljaju vlaga u zidu, kondenzacija i crne gljivice.

Sredstvo protiv budji kao trajno rešenje

Sa ovim saznanjem lakše je pronaći najbolje sredstvo protiv budji, odnosno trajno rešenje za ovaj problem. Jedno od rešenja je snižavanje vlažnosti vazduha (ventilacija), a drugo je da se temperatura zidova održava na nivou koji ne pogoduje razvoju buđi. Dakle, zagrevanje i ventilacija su najbolja kombinacija za sprečavanje nastanka budji. Provetravanje sa stalno otvorenim prozorom „na kant“ nije dobro jer više hladi zidove nego što provetrava prostor.

Najbolji efekat prirodnog vetrenja postiže se jedino skroz otvorenim prozorima (promaja) tako da se cela prostorija za par minuta izvetri, odnosno ispuni svežim i suvim vazduhom izvana. Kada se koriste kućni uređaji za ventilaciju, bolji efekat ima stalna ventilacija malim količinama vazduha nego nagla ventilacija koja je neprijatna za ukućane.

Najbolje sredstvo protiv buđi

Sredstvo protiv budji - izolacijaKao trajno sredstvo protiv budji pokazala se kvalitetna spoljna i unutrašnja izolacija! Kombinacijom dobre spoljne i unutrašnje termo izolacije obezbeđujemo uslove u kojima je zauvek onemogućen razvoj i opstanak budji (buđi). Posebno je važno održavanje toplote vanjskog zida, naročito uglova, što se postiže pravilnom spoljnom izolacijom.

Dobro je znati da budj ne može da nastane ni da opstane u vazduhu ili u vodenoj pari, već da joj je potrebna vlaga na nekoj hranjivoj materiji (na plastici se teže razvija nego na cigli ili malteru) pa se i o tome mora voditi računa. Možemo zaključiti da se zaštita od crne gljivice (budji, buđi) vrši zagrevanjem zidova i ventilacijom da bi suvlji vazduh, koji je stigao izvana, lakše apsorbovao vlagu sa zidova. Pošto je uzrok nastanka buđi fizičke prirode (hladan zid, vlaga i hranljivost podloge), nikakva hemijska sredstva, ili sredstvo protiv budji na toj osnovi, ne daje i ne može da da trajno rešenje.

Privremeno sredstvo protiv budji

Kao privremeno sredstvo protiv budji može se upotrebiti neki izbeljivač na bazi hlora. Pri upotrebi takvog sredstva moraju se koristiti zaštine rukavice, ne smeju se udisati isparenja i treba se u potpunosti pridržavati uputstva za upotrebu. Izbeljivačem se natope parčići vate i postave preko buđi. Sredstvo daje rezultate samo ako ga ostavimo da deluje više sati. Najbolje je da vatu uklonimo tek sutradan i da nakon toga površinu očistimo i posušimo.