065-886-69-22 • 065-441-30-30 • 060-688-66-92 [email protected]

Kako ukloniti vlagu sa zidova?

Kako ukloniti vlagu sa zidova: Isušivanje vlage iz zidova je jedini postupak kojim se ostvaruje potpuna i trajna sanacija. Jedino je isušivanje vlage iz zidova pravi odgovor na pitanja kako ukloniti vlagu sa zidova ili kako se rešiti vlage u stanu, kući, garaži itd.

Protiv vlage na zidovima teško se boriti na neke druge načine. Isušivanje vlage iz zidova je skup postupaka koji nam garantuju da će izvlačenje vlage iz zidova uspeti. Posledica vlage u zidovima je slabljenje građevinskog materijala od kojeg su zidovi napravljeni.

vlažni zid u stanu

Zašto je važno isušivanje vlage u zidovima?

Vlaga u zidovima je ozbiljan zdravstveni rizik za sve ljude koji žive u takvim uslovima. Druga posledica je brzo propadanje materijala od kojih je kuća napravljena. Vlaga u zidu svojim upornim širenjem dostiže i do spratova. Voda sa sobom u zidove unosi razne zagađivače od kojih su najopasniji mikro organizmi koji se uz svako povećanje temperature naglo razmnožavaju i prodiru u okolinu.

Stoga isušivanje vlage u zidovima zagrevanjem prostorija pre dezinfekcije kompletnog prostora nije preporučljivo. Velika je greška zagrevati prostoriju bez temeljitog čišćenja i dezinfekcije, pogotovo ako se to radi samo grejalicama. Jedino efikasno rešenje je temeljno mašinsko isušivanje vlage u stanu, kući, vikendici ili nekom drugom ugroženom objektu.

Posebnu opasnost za zdravlje ljudi predstavlja brz razvoj gljivica i plesni. Ovim mikroorganizmima je potrebno najviše dva dana da se razmnože do mere kada postaju opasni po ljudsko zdravlje. Gljivice i plesni izazivaju razne infekcije i alergijske reakcije.

Podne obloge, parketi, laminati i slično, pod dejstvom vlage mogu trajno da se deformišu pa ih je potrebno što pre otkloniti i pristupiti sušenju podne osnove. Ovo treba uraditi pre nego što se pristupi sanaciji i sušenju zidova. Skidanje što debljeg sloja boje sa zidova ubrzava isušivanje zidova i olakšava njihovu obnovu.

kako ukloniti vlagu sa zidova

Kako ukloniti vlagu sa zidova, upravo se pita ovaj vlasnik zidova teško oštećenih dejstvom vlage.

 

Kako očistiti vlagu sa zidova?

Ako se zidu može prići sa spoljnje strane može se pristupiti otkopavanju i ugradnji cevi za odvod vode, omogučavanjem pristupa vazduhu radi sušenja ili dodatnom hidroizolacijom. Međutim, ovi zahvati koji imaju za cilj isušuvanje vlage iz zidova samo donekle ublažavaju situaciju.

Kapilarna vlaga se na ovaj način ne može sprečiti, jer ona nastavlja da se kreče u samoj zidnoj strukturi. Velika greška je ako se zid premaže vodonepropusnom smesom za hidroizolaciju, jer ona zadržava vlagu i sprečava isušivanje vlage iz zidova pa se vlaga može popeti sve do prve ploče.

Kako se rešiti vlage je pitanje koje je prisutno svuda u svetu. Po logici stvari moguće trajno rješenje može biti ako se napravi nepropusni sloj u zidu i time prekine dalje širenja vlage. Do tada mašinsko isušivanje vlage u zidu je najefikasnije i najtrajnije rešenje. Za ovaj posao upotrebljavaju se savremene mašine za izvlačenje vlage iz zidova – isušivači vlage!

vlaga na zidovima

Kako ukloniti vlagu sa zidova